Vleermuizen

Vleermuisonderzoek

De mobiele masten worden ook ingezet om lokale vleermuispopulaties in beeld te brengen.

De mast word uitgerust met opnameapparatuur en/of batdetector om metingen te verrichten naar soorten, hoeveelheid, activiteit en de frequentie van vleermuizen.

De gegevens van het vleermuisonderzoek worden onder andere gebruikt voor effectenstudies, als input voor beleid- en planvorming en bij het toepassen van natuurwet- en regelgeving.

Contact

Schoolbosdwarsweg 5
8141 PT Heino
06 - 19 60 45 68
info@mobielemasten.com

© Event-Internet 2018 | Webrealisatie: DigiWorks